Metsäpirtin lasten- ja nuortenkoti Oy  
 

Yksilöllinen perhetyö

Metsäpirtti tekee tiivistä yhteistyötä sijoitetun nuoren perheen- ja lähiverkoston kanssa. Perhe pidetään ajantasalla mm. nuoren edistymisestä ja koulunkäynnistä. Loma-ajat ja -säännöt pyritään suunnittelemaan yhdessä perheen kanssa.

Lapsen/ nuoren kanssa tehtävään jokapäiväiseen kuuluvat myös

Viikkosoitot

- Joka viikko soitetaan vanhemmille, jolloin keskustellaan vanhempien kuulumisista ja jaksamisesta, sekä kerrotaan Metsäpirtillä olevan nuoren tuoreimmat kuulumiset.

Vierailut

- Nuoren perhe on tervetullut sovitusti vierailulle Metsäpirttiin
- Muiden vierailut sovitaan tapauskohtaisesti

Palaverit

- Nuorelle järjestetään asiakassuunnitelman tarkastuspalaveri vähintään 2- 4 kertaa vuodessa.
- Palaveriin osallistuvat nuori, hänen perheensä, sosiaalityöntekijä, koulu ja perhekodin edustajat sekä tarvittaessa muu nuoren lähiverkosto

Tapahtumat

- Metsäpirtti järjestää erilaisia tapahtumia, joihin nuoren perheen on mahdollista osallistua.
- Tapahtumissa vietetään mukavaa yhteistä aikaa, jolloin myös mahdollisuus tutustua ja keskustella vertaisryhmän kanssa.
- Tapahtumien aikana perheellä on mahdollisuus tutustua entistä paremmin Metsäpirtin henkilökuntaan.

Omaohjaaja toiminta

- Jokaisella lapsella/nuorella on omaohjaaja, joka perehtyy hänen asioihin kokonaisvaltaisemmin.
- Omaohjaaja huolehtii, että nuoren päivitetyt tiedot ovat ajantasalla.
- Omaohjaaja pitää huolta nuorta koskevien asioiden tiedonkulusta työntekijöiden keskuudessa
- Omaohjaaja käy ohjauskeskusteluja nuoren kanssa vähintään kerran työvuorolistan aikana
- Hän tekee myös elämänjanan ja sukupuun lapselle/ nuorelle yhdessä nuoren kanssa

Koulunkäynnin tukeminen

- Koulun kanssa tehtävä aktiivinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää nuoren koulunkäynnin sujumiselle
- Metsäpirtti tekee tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa ja koulupalavereita järjestetään aina tarvittaessa

Jatko-opintojen suunnittelu

- Nuorelle pyritään suunnittelemaan ja takaamaan jatko-opintopaikka mielekkäältä ja nuorta itseään kiinnostavalta alalta.
- Myös nuoren lähiverkostolla on keskeinen osa jatko- opintojen suunnittelussa

Kesätyöpaikat/ harjoittelupaikat

- Nuorelle pyritään hankkimaan kesätyöpaikka Utajärveltä, Muhokselta tai nuoren kotipaikkakunnalta
- Nuoren palkka tulee sijoittajakunnalta, työpaikalta tai Metsäpirtiltä
- Nuori saa työstään aina työtodistuksen

Tukiverkoston rakentaminen

- Lapselle/ nuorelle suunnitellaan tiivis tukiverkosto, joka on mukana hänen elämässään sijoituksen jälkeen.