Metsäpirtin lasten- ja nuortenkoti Oy  
 

JÄLKIHUOLTO

Jokaisella Metsäpirtin nuorella on mahdollisuus jälkihuoltoon. Metsäpirtillä on kaksi itsenäistymisasuntoa Muhoksella. Mikäli nuori muuttaa toiselle paikkakunnalle opiskelemaan, autetaan häntä asunnon etsimisessä. Asunto pyritään hankkimaan opiskelupaikkakunnalta tai läheltä opiskelupaikkakuntaa. Vuokran maksaa nuori tai Metsäpirtti riippuen nuoren “jälkihuoltopaketista”. Metsäpirtti auttaa nuorta eteen tulevissa vaikeissa asioissa, joita nuori ei ole vielä tottunut hoitamaan. Tukena ollaan mm. lääkärissä käynneissä, laskujen maksussa, kelan asioiden selvittelyssä ja muutenkin päivittäisessä elämässä. Tukikäynneillä nuoren luona käydään sovituin väliajoin. Metsäpirtin jälkihuolto on tapauskohtaista ja se räätälöidään yhteistyössä, nuoren, nuoren perheen ja sijoittajakunnan kanssa.

Nuoren siirtyessä jälkihuoltoon Metsäpirtti panostaa edelleen vahvasti perhe- ja verkostotyöhön. Nuoren vanhempiin ollaan edelleen yhteydessä viikoittain ja opastetaan heitä nuorten itsenäistymiseen, mikäli se on tarpeellista.