Metsäpirtin lasten- ja nuortenkoti Oy  
 

TOIMINTA-AJATUS

"Turvallisten rajojen sisällä tiellä aikuisuuteen - yhdessä"

Turvalliset rajat, johdonmukainen ja luotettava kasvatus sekä ohjaus tukevat nuoren omaa kasvua aikuisuuteen. Nuorta ohjataan kantamaan vastuu tekemisistään ja omasta elämästään sekä arvostamaan itseään ja kanssaihmisiään. Nuorta autetaan löytämään omat vahvuudet ja erilaisten onnistumisien kautta vahvistetaan hänen itsetuntoaan ja positiivista minäkuvaa. Työnteon oppiminen sisällytetään arkipäivän toimintaa (mm. kodinhoito, pihatyöt). Nuoren vanhempiin ja lähiverkostoon ollaan tavoitteellisesti yhteydessä, jotta nuorella on Metsäpirtiltä lähtiessä luotettava turvaverkko tukenaan.

Koulujen loma-aikoina pyritään järjestämään nuorelle kesätyöpaikka. Työpaikalla nuorelle opetetaan työelämän sääntöjä ja asiakaspalvelua.