Metsäpirtin lasten- ja nuortenkoti Oy  
 

PERUSKOULU

Tavoitteena: "Vahvan itsetunnon omaava, vastuuntuntoinen, erilaisuuden hyväksyvä, rehellinen ja yhteistyökykyinen oppilas."

Peruskoulu ja lukio sijaitsevat Utajärven keskustassa, noin 1.5 km etäisyydellä Metsäpirtiltä. Peruskouluissa on pienet opetusryhmät. Koulut ovat mukana erilaisissa opetushallituksen projekteissa mm. LUMA, GLOBE, Teknologia nyt, Ihmiseksi kasvaminen-teema, Kiva Koulu-hanke ja Koulun kerhotoiminnan kehittämishanke. Kaikilla kouluilla toimii oppilashuoltoryhmät.

Utajärven koulussa toimii Utajärven yhtenäinen peruskoulu ja lukio. Peruskoulu jakaantuu kahteen hallintoalueeseen: alakouluun, jossa ovat oppilaat esiluokilta viidenteen luokkaan ja yläkouluun kuudennesta yhdeksänteen vuosiluokkaan. Oppilaita Utajärven koulussa on yhteensä noin 420 ja henkilökuntaa noin 45.

 

Yhteystiedot:

Utajärven peruskoulu

Laitilantie 8

91600 Utajärvi

Jari Kettukangas, Rehtori 050 567 3335