Metsäpirtin lasten- ja nuortenkoti Oy  
 

Nuorten ystävien koulu

Nuorten Ystävien koulu Muhoksella on suunnattu oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia kehityksen viivästymästä, tunne-elämän häiriöstä tai muista näihin verrattavista syistä johtuen. Koulussa järjestetään esiopetusta, perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta.

Koulun henkilökunnan vahvaa osaamista ovat erityisesti autismin kirjo, neuropsykiatriset oppimisvaikeudet, kehitysviivästymät, haastava käyttäytyminen sekä muut erityistä tukea vaativat tekijät. Nuorten ystävien koulussa opetuksessa monipuolisia kommunikaatiomenetelmiä ja kuvallista toiminnanohjausta.

http://www.nuortenystavat.fi/yksiköt/koulut/nuorten_ystävien_koulu